BAŞKANIN MESAJI

Yaşayan Hukuk Derneği; ülkemizin hukuk gündemine katkı sunmak, doğru gündemler oluşturmak ve bu gündemler hakkında içi dolu değerlendirmeler yapmak üzere kurulmuş ve hukukçuların hukuki konularda kendilerini ifade etmelerine aracı olacak bir platform olması amaçlanmıştır. Ülkemizde Kanunkoyucu son yıllarda birincil ve ikinci düzenlemeleri yaparken daha fazla kamuoyunu dikkate almakta, meslek kuruluşları ve sektör temsilcileri başta olmak üzere muhtelif sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmaktadır. YHD işte bu eğilimin güçlenmesi, görüş oluşturma süreçlerinde bizzat hukukçuların kendilerinin aktif olarak yer almasını amaçlamaktadır. Bu temel amaca hizmet etmek için zaman içinde sempozyum ve konferanslar düzenleyerek gündem oluşturmaya, çalışma grupları oluşturarak ihtiyaç duyulan araştırma ve tartışmaları yapmaya çalışacağız. Tüzüğümüzdeki koşulları sağlayan bütün hukukçuları aramıza katılmaya bekliyoruz. YHD'nin kurucuları sadece bir ilk adımı atmış bulunuyorlar, yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmak için ülkemizin bütün hukukçularının işbirliğine açık olduğumuzun bilinmesini isterim.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Başkanı