Yaşayan Hukuk Derneği

Web Gizlilik Politikası

 

Yaşayan Hukuk Derneği’nin web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, web sitesi ziyareti esnasında verilen şahsi bilgilere ilişkin Yaşayan Hukuk Derneği’nin bilgi politikalarını barındırmaktadır. Sitemiz bilgi güvenliğine ilişkin olarak aşağıda sayılan taahhütleri vermektedir. Burada verilen bilgi güvenliğine ilişkin bilgiler Yaşayan Hukuk Derneği’nin sahip olduğu tüm dijital mecralar yönünden de geçerli olup yürütülen faaliyet ve hizmetlerimiz için tarafından verilen ve elde edilen kişiye özel bilgilerin saklanması, korunması, işlenmesi ve faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılması hususunda bilgi vermektedir.

Bu kapsamda sistemlerimiz dahilindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak, Yaşayan Hukuk Derneği’nin birinci önceliğidir. Bahsi geçen bilgi güvenliği önlemlerinin tamamı, Yaşayan Hukuk Derneği’nin tüm uygulamaları içinde geçerlidir.

 

Kişisel Verilerin Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı

Derneğimiz, hukuki araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir dernek olup, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlar uyarınca yasaların müsaade ettiği ve ilgili kişilerin izin verdiği ölçüde kişisel verileri gerekli hallerde ve istisna kapsamında olmayan hallerde ilgili kişilerin açık rızaları alınmak kaydıyla kişisel verileri paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda Yaşayan Hukuk Derneği, sahip olduğu web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden aktardıkları bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme altyapısını, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde sürekli olarak günceller ve sistemleri üzerinde mevcut bilişim sektöründe kabul gören en güvenilir şifreleme metotlarını uygular. Faaliyetleri kapsamında güvenlik tedbirlerimizin etkili olmasını sağlamak amacıyla SSL(Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılır ve hassas bilgiler şifreli olarak iletilir. SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

Yaşayan Hukuk Derneği, emanetçisi olduğu tüm veriyi, uygulama ve sistem mimarisinde kurduğu katmanlı yapıyla güvenli yollardan elde etmekte ve elektronik ortamda güçlü şifreleme standartları aracılığı ile koruma altında tutmaktadır.

Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Yaşayan Hukuk Derneği’nin gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları gizlilik sözleşmeleri veya sözleşmelere konulan gizlilik hükümleri ve ek güvenlik önlemleri ile sağlanmaktadır.

Yaşayan Hukuk Derneği personeli tarafından misafir bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.

Yaşayan Hukuk Derneği, yukarıda yer alan faaliyetler kapsamında edindiği bilgileri ilgili kişinin bilgisi ve onayı dahilinde, tedarikçi firmalar ve yasal talepler doğrultusunda resmi kuruluşlarla paylaşmaktadır.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcılar, Yaşayan Hukuk Derneği çalışma ve faaliyetlerini, Yaşayan Hukuk Derneği bilgilerini ve Yaşayan Hukuk Derneği’nin telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Yaşayan Hukuk Derneği’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, dernek adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi derneğe veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde Yaşayan Hukuk Derneği tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Yaşayan Hukuk Derneği’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Sitemizi ziyaret edenler tarafından Yaşayan Hukuk Derneği’ne bildirilen bilgilerin doğruluğu, onların sorumluluğundadır. Yaşayan Hukuk Derneği, bu bilgilerin bu kişilere ait olduğunu ve doğru olduğunu varsaymaktadır.

Yaşayan Hukuk Derneği’ne ait web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Yaşayan Hukuk Derneği ve/veya çalışanları, sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Yaşayan Hukuk Derneği, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Söz konusu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.

Yaşayan Hukuk Derneği, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

  • Yer Sağlayıcı: Yaşayan Hukuk Derneği
  • Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:127, Astoria B Kule 5. Kat 34394, Şişli, İstanbul
  • Telefon: +90 850 333 86 60
  • Web Adresi: https://yhd.org.tr/