Yaşayan Hukuk Derneği Ziyaretçilik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu Site Kullanım Şartları ’nı dikkatlice okuyunuz.

 

1.   Tanımlar

 

 • Sözleşmede yer alan;
 • YHD, Yaşayan Hukuk Derneği’ni ve “www.yhd.org.tr” adlı web sitesini ifade eder.
 • Site, “www.yhd.org.tr” adlı alan adında bulunan web sitesini ifade eder.
 • Ziyaretçi, Site aracılığı ile yayımlanan içerik, faaliyet veya hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri,
 • İçerik, YHD tarafından Site üzerinden yayımlanan tüm çalışmaları ve etkinlik duyurularını,
 • Gizlilik ve Çerez Politikası, Ziyaretçilerin Site üzerinden ilettikleri kişisel veriler de dahil olmak üzere verilere ilişkin genel gizlilik politikası ile Sitenin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak ve işleri geliştirmek amacıyla, Ziyaretçilerin Site’yi ziyareti sırasında tercih ve beğenilerinin nasıl alınacağına dair Çerez Politikasını içeren ve Site üzerinden https://………………………….. Yayınlanan metni ifade eder.

 

 • Kişisel Verilerin Korunması İçin Aydınlatma Beyanı : Ziyaretçilerin verilerinin hangi amaç ve hukuki sebebe dayalı olarak işlendiği ile kişisel verilerin elde edilme yöntemi ile 3. Kişilere aktarımı ve aynı zamanda İlgili Kişilerin haklarını izah eden ve Site üzerinden Site üzerinden https://………………………….. Yayınlanan metni ifade eder.

 

2.    Giriş

 

 • yhd.org.tr alan isimli web sitesi Büyükdere Cad. No:127, Astoria B Kule 5. Kat 34394, Şişli / İstanbul adresinde mukim Yaşayan Hukuk Derneği’ne (“YHD”) aittir ve onun tarafından işletilir. Ziyaretçiler Site’de sunulan tüm içerik ve hizmetlerden yararlanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

 

 

3.   Fikri Mülkiyet Hakları

 

 • yhd.org.tr ‘nin tüm hakları Yaşayan Hukuk Derneği’ne aittir. Ziyaretçiler, YHD’nin içeriklerini, YHD bilgilerini ve YHD’ın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının YHD’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi derneğe veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde YHD tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde YHD’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

 • Site’de yer alan görsel ve yazı içerikleri genel kullanım içindir. Site içerisinde yer alan tüm yazı, görsel, video, canlı yayın gibi içeriklerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz.

 

 • İşbu Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan her hak YHD’ye aittir, yazılımın kullanılması, kopyalanması kesinlikle yasaktır.

 

4.    Kullanım Koşullarında Değişiklik

 

 • YHD, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu kullanım koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu kullanım koşullarının değişen hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

5.   Ziyaretçi Bilgileri

 

 • Site içerisinde, YHD’nin düzenleyeceği etkinliklere katılıma ilişkin yahut farklı hususlarda Ziyaretçi’lerin dolduracakları talep ve bilgi formlarının yer aldığı bölümler olabilir. Ziyaretçiler, bu formları doldururken yazabilecekleri her türlü küfür, tehdit ve rahatsızlık verici ifade ile kanuna aykırı içeriklerden sorumludur. Böyle bir durumda YHD tarafından kendisine tanınmış tüm hukuki imkanlar kullanılabilecektir.

 

 • YHD, Site’de Ziyaretçi ile ilgili bilgileri işbu kullanım koşulları ve işbu koşulların eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında işleyebilir. YHD Ziyaretçilere ait kişisel verileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

 

 

6.   Üçüncü Parti Sitelere İlişkin Verilen Linkler

 

 

 • Bu internet sitesi YHD’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. YHD, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

7.   Site Kullanım Koşulları ile Bağlantılı Diğer Sözleşmeler ve Bilgilendirme Metinleri

 

 • Ziyaretçi, Web Sitesi Aydınlatma Beyanı, Web Sitesi Açık Rıza Beyanı ve YHD Gizlilik Politikası ile Site’de yayınlanan diğer şartlar ve kuralların, işbu ‘’Kullanım Koşulları’nın’’  ayrılmaz   bir parçası olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını,  Ziyaretçi  olarak  kullanım koşullarını ve diğer sözleşmeler ve bilgilendirme metinlerini okuduğunu  ve   Site’de yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

8.   Haklar ve Yükümlülükler

 

 • Site içerisindeki tüm içerik, ilan ve duyurular YHD tarafından kontrol edilmekte ve gerekli durumlarda revize edilmektedir. YHD Site’de yer alan tüm içeriklere dair istediği zaman istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir.